وزیر خارجه قطر در جستجوی راه حلی برای بحران منطقه، راهی آمریکا شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر خارجه قطر در جستجوی راه حلی برای بحران منطقه، راهی آمریکا شد

در ادامه بحران در روابط قطر و همسایگان عربش، وزیر خارجه این کشور برای یافتن راه حلی سیاسی به آمریکا می رود. همزمان، نیروهای ویژه زمینی آمریکا و قطر در حال رزمایش اند و یگانهایی از ارتش ترکیه هم برای مانور مشترک وارد قطر شده اند. قطر گفته تا وقتی تحت محاصره است حاضر به مذاکره مستقیم نیست. مهرداد فرهمند از دوحه گزارش میدهد: