محاکمه 11 نفر در مجارستان به اتهام دست داشتن در مرگ 71 مهاجر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محاکمه ۱۱ نفر در مجارستان به اتهام دست داشتن در مرگ ۷۱ مهاجر

در مجارستان، محاکمه یازده مرد به اتهام قاچاق انسان و دست داشتن در مرگ ۷۱ مهاجر شروع شده است. چهار نفر از متهمان که اهل بلغارستان و افغانستان هستند، با اتهام قتل مواجهند. اجساد این مهاجران دو سال پیش در یک کامیون در مرز اتریش با مجارستان پیدا شد. بتانی بل خبرنگار بی بی سی به محل پیدا شدن کامیون در حوالی شهر پارندورف اتریش، در نزدیکی مرز مجارستان رفته است. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط