محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمد بن سلمان ولیعهد جدید عربستان

در عربستان فردی به ولیعهدی برگزیده شده که بعضی کارشناسان معتقدند پادشاه اصلی این کشور است. محمد بن سلمان ۳۱ سال بیشتر ندارد اما به عنوان وزیر دفاع بخش عمده ای از سیاستهای خارجی کشورش را در دست داشته است. او اجرای اصلاحات اقتصادی عربستان را هم به عهده دارد. اصلاحاتی برای مدرنیزه کردن کشورش و کاهش اتکا به نفت. در فرمان پادشاه بندی هم گنجانده شده که نشان از تلاش او برای کاهش تنش و اصطکاک در میان اعضای خانواده آل سعود دارد. ولیعهد جدید حق ندارد در آینده یکی از پسران خودش را به ولیعهدی برگزیند. گزارش رعنا رحیم پور را ببینید.

موضوعات مرتبط