افزایش دمای هوا در تابستان تحت تاثیر گازهای گلخانه‌ای
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش دمای هوا در تابستان تحت تاثیر گازهای گلخانه‌ای

دمای هوای امروز در تهران و لندن به ۳۴ درجه سانتیگراد رسید. اما در مقایسه با موج گرما در جنوب ایران و خاورمیانه و بعضی شهرهای آمریکا چندان زیاد به نظر نمی آمد. بسیاری معتقدند گازهای گلخانه ای، موارد و شدت دوره های گرما را بیشتر می کند. سیاوش اردلان گزارش می دهد.