دختر اندونزیایی و موتورسواری بر دیوار مرگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختر اندونزیایی و موتورسواری بر دیوار مرگ

کارمیلا پوربا دختری است دراندونزی که وارد کاری به شدت مردانه شده است. موتورسواری روی دیوار مرگ. او اولین دختری است که در جزیره سوماترا سوار بر موتور، روی دیواره استوانه ای چوبی می‌راند؛ انگار که جاذبه وجود ندارد.او کارش را از ۱۲ سالگی شروع کرده و هر شب تماشاگران را با این بازی مرگ و زندگی سرگرم می کند. این گزارش را ببینید.