سازمان ملل: ایران دارای نرخ باروری کم، افغانستان دارای نرخ باروری بالا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان ملل: ایران دارای نرخ باروری کم، افغانستان با نرخ باروری بالا

جمعیت جهان در سه دهه آینده به تقریباً ۱۰ میلیارد نفر می رسد. بر اساس گزارش سازمان ملل، نرخ زاد و ولد پایین آمده ولی در کشورهای فقیر و در حال توسعه همچنان بالاست. در این گزارش، ایران در ردیف ده کشور پرجمعیت جهان با نرخ باروری کم قرار گرفته است. افغانستان در ردیف کشورهای با نرخ بالای باروری است. گزارش فریبا صحرایی را ببینید

موضوعات مرتبط