هواپیمایی اسرائیلی مجاز نیست از زنان بخواهد جای خود را عوض کنند

ال عال حق نشر عکس Getty Images

دادگاهی در اسرائیل حکمی صادر کرد که براساس آن خطوط هواپیمایی ال عال، نمی‌تواند از زنان بخواهد جای خود را عوض کنند.

پیش از این هنگامی که مردان یهودی ارتودکس از نشستن کنار زنان ناراحت می‌شدند، از خدمه هواپیما می‌خواستند که جای زنان را عوض کنند.

این حکم پس از آن صادر شد که رنه رابینوویتس، زنی ۸۰ ساله از این شرکت هواپیمایی به خاطر آنکه پس از درخواست یک مرد یهودی جایش را عوض کردند، شکایت کرد.

این دادگاه در بیت‌المقدس در حکم خود اعلام کرد که چنین درخواست‌هایی خلاف قوانین تبعیض جنسیتی است.

این شرکت هواپیمایی گفته است که هیچگاه مسافران را وادار به تعویض صندلی خود نکرده است.

خانم رابینوویتس، از بازماندگان هولوکاست زمانی که در ۲۰۱۵ داشت از نیوآرک در آمریکا به تل آویو سفر می کرد، مهماندار هواپیما از او خواست تا جای خود را عوض کند.

او گفت که احساس کرد "تحقیر" شده است.

بسیاری از مردان یهودی ارتودکس نمی‌خواهند تصادفا با زنی غیر از همسرشان تماس داشته باشند، تا مبادا به او جذب شوند و یکی از قوانین مذهبی خود را زیر پا بگذارند.

مرکز اسرائیلی بررسی اقدامات مذهبی، گروه فعال مدنی که نمایندگی خانم رابینوویتس را به عهده داشت گفت که در راستای مبارزه علیه تفکیک جنسیتی به"پیروزی بزرگی" دست یافته‌ایم.

موضوعات مرتبط