بب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی از مصالح قابل اشتعال؛ از سه هزار لندنی خواسته شده خانه‌هایشان را ترک کنند

مقام‌های شهر لندن به سرعت مشغول بررسی مصالحی هستند که در جداره بیرونی بعضی ساختنمان‌های بلند به کار گرفته شده. واکنشی به آتش سوزی برج گرنفل. بعضی از این مصالح که به سرعت مشتعل می‌شود در چند ساختمان دیگر هم استفاده شده و به همین دلیل، در شمال شهر هم از بیش از سه هزار نفر خواسته شده خانه‌هایشان را ترک کنند.

آتش سوزی ۱۰ روز پیش جان دستکم ۷۹ نفر را گرفت و جستجو برای افراد گم‌شده در جریان است. آناهیتا شمس به دیدن یکی از این بازمانده‌ها رفته است و بعضی جزییات ممکن است ناراحت کننده باشد.