سایه قهر همسایگان بر سفره عید فطر قطری‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سایه قهر همسایگان بر سفره عید فطر قطری‌ها

عید فطر شد اما قطریها و همسایگان عربشان همچنان با هم قهرند. آثار این قهر را در بازار واقف دوحه هم می توان دید. جایی که علاوه بر قطریها، سعودیها و بحرینیها هم برای سفره عید، شیرینی و خشکبار ایرانی می خریدند. اما در غیاب خریداران همسایه ؛ بازار کالاهای ایرانی همچنان رونق دارد و محاصره قطر فرصتی شده برای رشد تجارت میان ایران و قطر. خبرنگارمان مهرداد فرهمند از بازار تاریخی واقف دوحه گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط