زدودن آثار زندگی با داعش؛ آرامش به بخش‌هایی از غرب موصل عراق برمی‌گردد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زدودن آثار زندگی با داعش؛ آرامش به بخش‌هایی از غرب موصل عراق برمی‌گردد

نبرد در بخش قدیمی موصل برای بیرون راندن داعش شدت گرفته، و نیروهای عراقی برای ده ها هزار نفر که آنجا گیرافتاده اند، راههای خروج باز کرده اند. اما در دیگر مناطق موصل زندگی آرام آرام به حالتی عادی برمیگردد و مردم برای اولین بار در سه سال عید فطر را بدون حضور داعش برگزار میکنند. خبرنگارمان نفيسه كوهنورد همراه فيلمبردارش كُرمانج هوشيار به آنجا رفتند:

موضوعات مرتبط