تغییرات اقلیمی، دامن شکارچیان گوزن شمالی را گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییرات اقلیمی، دامن شکارچیان گوزن شمالی را گرفت

تغییرات اقلیمی برای بومیان آلاسکا یعنی کوتاه شدن فصل شکار گوزن های شمالی! زمستان های کوتاه و بهارهایی که گرمتر از پیش‌اند همچنین باعث شده شیوه گله‌داری در این منطقه تغییر کند.آلاسکا، یکی از ایالتهای آمریکا، در شمال غربی کانادا واقع شده و به قطب شمال نزدیک است. جیمز کوک گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط