۵۰ سالگی 'خودپرداز'؛ دستگاه‌هایی که به کمک بانکداری آمدند، اما بانک‌ها را بستند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۵۰ سالگی 'خودپرداز'؛ دستگاه‌هایی که به کمک بانکداری آمدند، اما بانک‌ها را بستند

دستگاه خودپرداز پنجاه ساله شد. نیم قرن پیش اولین دستگاه خودپرداز در لندن نصب شد و حالا تقریبا همه در سراسر جهان از آن استفاده می کنند. در بریتانیا، نزدیک به ۹۵ درصد افراد بزرگسال کم و بیش با این ماشینها سر و کار دارند. آنها سیستم بانکی را متحول کرده اند. چنانکه در گزارش سایمون گومپرتز می بینیم، تحولات بیشتری در راه است.