جریمه چند میلیارد دلاری برای گوگل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جریمه چند میلیارد دلاری برای گوگل

کمیسیون اروپا گوگل را به اتهام آنچه سوءاستفاده از قدرت خوانده، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار جریمه کرده. این کمیسیون می‌‌گوید که گوگل به سرویس‌های خودش اولویت داده و آنها را در بالای نتیجه جستجو در اختیار کاربران گذاشته است. گوگل گفته با این حکم مخالف است و تقاضای تجدید نظر می‌کند. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.