صلح دولت تاجیکستان و مخالفان اسلامی‌اش بیست ساله شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صلح دولت تاجیکستان و مخالفان اسلامی‌اش بیست ساله شد

بیست سال پیش در چنین روزی دولت تاجیکستان و مخالفان اسلامی‌اش با امضای توافق صلح به جنگ داخلی پنج ساله پایان دادند. این روز در تاجیکستان روز وحدت ملی نام گرفته و همه‌ ساله آن را جشن می‌گیرند. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.