گرامی داشت قربانیان حمله شیمیایی عراق به سردشت در سی‌امین سالگرد این فاجعه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گرامی داشت قربانیان حمله شیمیایی عراق به سردشت در سی‌امین سالگرد این فاجعه

سه ماه پیش خان شیخون در سوریه صحنه انفجارهای شیمیایی بود که جان نزدیک به ۱۰۰ نفر را گرفت. بعد از آن، ده ها نفر در سردشت ایران برای همدردی گردهم آمدند. شهری در استان آذربایجان غربی نزدیک مرز عراق. و چه کسانی بهتر از مردم سردشت که با دیگر قربانیان همدردی کنند. سی سال پیش امروز، خود آنها هدف بمبهای شیمیایی قرار گرفتند. ساعت ۴ بعدازظهر بوقت محلی، جنگنده های عراق بمب‌های حاوی گازهای خردل و اعصاب بروی مردم انداختند. دستکم ۱۱۰ نفر جانشان را از دست دادند. امروز هم آنها جمع شدند و یاد قربانیان را گرامی داشتند. گزارش فریبا صحرایی تصاویر ناراحت کننده دارد.

موضوعات مرتبط