ساها دفاتر محلی خود در پنج منطقه تاجیکستان را می بندد

سازمان امنیت و همکاری اروپا
Image caption سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان قبلا به علاوه دفتر مرکزی اش در دوشنبه، پنج دفتر "صحرایی" یا محلی دیگر در شهرهای خجند و قرغان تپه، مراکز ولایتهای سغد و ختلان، شهر کولاب و نواحی شهرتوس و رشت، در جنوب و شرق این کشور، داشت.

سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان تصمیم گرفته است فعالیت پنج دفتر صحرایی خود در مناطق مختلف تاجیکستان را تعطیل کند. این تصمیم در چارچوب تغییر مقام نمایندگی این سازمان در تاجیکستان اجرا می شود.

تولا یوریولا، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا (ساها) در تاجیکستان روز آدینه ۹ تیر (۳۰ ژوئن) به خبرنگاران گفت که از فردا، اول ژوئیه، دفتر نمایندگی این سازمان در این کشور به "دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه" تغییر نام خواهد داد.

خانم یوریولا افزود که تغییر نام و مقام این دفتر در تاجیکستان با تصمیم حدود یک ماه قبلِ شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا در وین با درخواست مقامات تاجیک و پس از انجام مذاکراتی میان دو جانب، صورت می گیرد.اما او از ابراز نظر در باره این که بودجه این سازمان کاهش خواهد یافت یا خیر، خودداری کرد.

وی گفت: "طبق این تصمیم، دفتر برنامه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه انجام فعالیت‌ها در ابعاد نظامی و سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی، و انسانی را به عهده خواهد داشت. این دفتر به دولت در رعایت اصول و اجرای تعهداتش به این سازمان کمک خواهد کرد. همکاری‌های دو جانب بر مبنای مشاوره صورت می‌گیرند."

شورای دایمی سازمان امنیت و همکاری اروپا از نهادهای عمده رهبری این سازمان است که شامل نمایندگان ۵۷ کشور عضو می شود. تصمیمات این شورا بر مبنای اجماع یا توافق عام میان همه کشورهای عضو اتخاذ می شوند.

در پاسخ به این سؤال که آیا حضور اعتراض آمیز گروهی از مخالفان دولت تاجیکستان در یک همایش مربوط به حقوق بشر این سازمان در لهستان در تغییر مقام این نمایندگی تاثیری داشته یا خیر، خانم یوریولا پاسخ مثبت داد.

وی گفت: "هر کشوری از اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا حق دارند از شورای دایمی "ساها" تقاضا کند که در باره مقام دفتر نمایندگی‌اش در آن کشور بازنگری شود. تاجیکستان هم چنین درخواستی داده بود. ما مدتی ما با مقامات این کشور مذاکره داشتیم و این تغییر صورت گرفت. اما، بله، واقعه لهستان هم در این امر تاثیر داشت."

تحلیل گران می گویند که اختلاف تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا به دنبال همایش سالانه این سازمان برای بررسی بُعد انسانی فعالیتهای آن و وضع حقوق بشر در کشورهای عضو، از جمله تاجیکستان، که اواخر ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ در شهر ورشو، پایتخت لهستان، برگزار شد، بروز کرده است.

Image caption تولا یوریولا، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا (ساها) در تاجیکستان

ضمن بررسی وضع حقوق بشر در تاجیکستان تعدادی از نمایندگان گروههای مخالف دولت که در اروپا به سر می برند، وارد جلسه شدند و شعارهایی اعتراض آمیز سر می دادند. در واکنش به این اقدامات هیات دولتی تاجیکستان جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو را قبل از انجامش، ترک کرد.

این اقدام هدف انتقادهای گسترده سازمانهای حقوق بشر بین المللی واقع شد. در مقابل، تعدادی از جوانان طرفدار دولت تاجیکستان راهپیمایی و تظاهراتی علیه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه، پایتخت، برپا کردند.

سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان قبلا به علاوه دفتر مرکزی اش در دوشنبه، پنج دفتر "صحرایی" یا محلی دیگر در شهرهای خجند و قرغان تپه، مراکز ولایتهای سغد و ختلان، شهر کولاب و نواحی شهرتوس و رشت، در جنوب و شرق این کشور، داشت.

اما به گفته تولا یوریولا، با تعطیلی دفاتر محلی اش، دفتر برنامه های سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه تلاش می کند طرحها و برنامه های منطقه ای خود را نیز از دوشنبه مدیریت کند.

بیشتر بخوانید:

تغییر کارکرد سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان

انتقاد سازمان امنبت و همکاری اروپا از نظام انتخاباتی تاجیکستان

موضوعات مرتبط