آغاز اجرای بخشهایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آغاز اجرای بخشهایی از فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ

وزیر خارجه ایران قانونی که ورود شهروندان ایرانی و پنج کشور دیگر را به آمریکا محدود می‌کند، شرم‌آور توصیف کرده. به گفته محمد جواد ظریف، این قانون نشان دهنده خصومت کور دولت آمریکا با ایرانیان است. بخشهایی از فرمان دونالد ترامپ از بامداد امروز به اجرا گذاشته شد. باران عباسی گزارش می‌دهد.