وضعیت غیرنظامیان باقیمانده در قسمت اشغالی موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وضعیت غیرنظامیان باقیمانده در قسمت اشغالی موصل

نيروهاى عراقى مى‌گويند محله شفا در شمال شهر موصل و چند محله ديگر در منطقه قديمى شهر را از داعش پس گرفته‌اند. همزمان پليس عراق گفته صدها خانواده را از اين محله‌ها بيرون آورده.

خبرنگارمان نفيسه كوهنورد همراه فيلمبردارش كرمانج هوشيار با گروهى از كودكان و كهنسالانى كه داعش از آنها به عنوان سپر انسانى استفاده می‌کرد گفتگو کرده است.

موضوعات مرتبط