مراسم وداع با صدر اعظم پیشین آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مراسم وداع با صدر اعظم پیشین آلمان

رهبران دنیا با هلموت کهل، صدر اعظم پیشین و معمار وحدت دو آلمان وداع کردند. پارلمان اروپا، میزبان آنها برای مراسم بزرگداشت بود. هلموت کهل دو هفته پیش درگذشت و امروز در اشپایر آلمان به خاک سپرده خواهد شد. کسری ناجی از مردی می‌گوید که برغم اینکه مواضعش در زمان خودش بشدت اختلاف برانگیز بود، اکنون مورد تقدیر رهبران غرب و شرق قرار گرفت.

موضوعات مرتبط