آلبوم عکس: معترضان زره‌‌دار ونزوئلا

حق نشر عکس Reuters

معترضان جوان ونزوئلایی با الهام گرفتن از سپرهای رزمنده‌های باستانی وایکینگ به نبرد با نیروهای امنیتی برخاسته اند.

در جریان اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا که از حدود سه ماه پیش آغاز شده دست کم ۸۰ نفر کشته شدند.

در این اعتراضات جوانان معترض با سپرهایی رنگارنگ و ساخته دست شرکت می کنند. این سپرها شبیه به آن هایی که معترضان اوکراینی در میدان اصلی شهر و در جریان اعتراضات سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ با خود همراه داشتند.

معترضان از این سپرها برای تشکیل دیواراستفاده می کنند.

یک دانشجو ۲۰ ساله حقوق که ماسک پوشیده و یکی از این سپرها را بدست دارد، گفت: "این سپرها مانع از نفوذ گلوله نمی شوند، اما می توانند از ما در مقابل گاز اشک آور، سنگ و گلوله های پلاستیکی محافظت کند."

بر روی برخی از سپرها بخش های از قانون اساسی ونزوئلا، سمبل های مذهبی و نقاشی های دیده می شود که نشان دهنده وجهه معترضان است. شعارهایی مانند " دیگر دیکتاتوری بس است".

حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters
حق نشر عکس Reuters