بررسی راههای کمک به ایتالیا در مواجهه با موج پناهجویان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی راههای کمک به ایتالیا در مواجهه با موج پناهجویان

وزیران کشور ایتالیا، فرانسه و آلمان امروز در پاریس دیدار می کنند تا راههای کمک به ایتالیا در مواجهه با موج پناهجویان را بررسی کنند. در شش ماه اخیر، بیش از هشتاد هزار پناهجو وارد ایتالیا شده اند. این کشور می‌گوید شرایط مهارنشدنی است و از کشورهای اروپایی خواسته برای پذیرفتن این پناهجویان مشارکت کنند. گزارش سارا کورکِر را ببینید.