گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از دو روی مرگ و زندگی در غرب موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش اختصاصی بی بی سی فارسی از دو روی مرگ و زندگی در غرب موصل

غرب موصل ماه‌هاست شاهد نبردى سخت بوده و جنگ عليه داعش در بخش كوچكى از شهر هنوز ادامه دارد. در اين شهر، سكوت شبها را صدای خمپاره‌ها و بمباران‌هايى مى شكند كه آخرين مواضع داعش در بخش قديمى موصل را هدف گرفته اند. اما زندگى شبانه در بقیه محله‌هايى كه پس گرفته شده اند چطور است؟ خبرنگارمان نفيسه كوهنورد و فيلم بردارش كرمانج هوشيار به گشتى شبانه در غرب موصل رفته‌اند

موضوعات مرتبط