انتقاد شدید ناظران بر پلیس از نحوه برخورد با یک ایرانی در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد شدید ناظران بر پلیس از نحوه برخورد با یک ایرانی در بریتانیا

در بریتانیا، نهاد ناظر بر عملکرد پلیس از نحوه برخورد ماموران با بیژن ابراهیمی، پناهجوی ایرانی، انتقاد کرده است. آقای ابراهیمی که ۴۴ سال داشت و دارای معلولیت بود، در تابستان چهار سال پیش، در شهر بریستول به دست دو نفر از همسایگانش کشته شد. آنها او را به اشتباه به کودک آزاری متهم کرده بودند. به گفته کمیته رسیدگی به شکایات از پلیس، ماموران به دلیل نگاه نژادپرستانه به آقای ابراهیمی به عنوان یک مجرم نگاه میکردند و نه قربانی. باران عباسی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط