یک پژوهش، عربستان را سردمدار ترویج اسلام افراطی در بریتانیا معرفی کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک پژوهش، عربستان را سردمدار ترویج اسلام افراطی در بریتانیا معرفی کرد

یک موسسه تحقیقاتی معتبر بریتانیایی، نتیجه گزارشی را درباره افراط گرایی در این کشور منتشر کرده که نظر بسیاری را به خود جلب کرده. موسسه تحقیقاتی هنری جکسون در گزارشش می‌گوید، عربستان سعودی اصلی‌ترین مروج اسلام‌گرایی افراطی در بریتانیا است. براساس این گزارش، ارتباط آشکار و مستقیمی بین بعضی اشخاص و بنیادهای سعودی با نفرت‌پراکنی و اسلام گرایان تندروی مروج خشونت در بریتانیا، وجود دارد. فرداد فرحزاد نگاهی انداخته به این تحقیق.