اجلاس امنیت و انرژی در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجلاس امنیت و انرژی در تاجیکستان

تاجیکستان میزبان دو نشست منطقه‌ای بود. رهبران قرقیزستان، افغانستان و پاکستان آنجا بودند تا درباره امنیت و انرژی صحبت کنند. از جمله طرح موسوم به "کاسا یک هزار" که طرح ساخت یک شبکه عظیم انتقال برق است. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.