اعتراضات مخالفان نشست سران گروه بیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراضات مخالفان نشست سران گروه بیست

پلیس آلمان هشدار داده که تظاهرات در جریان نشست سران بیست کشور بزرگ صنعتی ممکن است به خشونت بکشد. هامبورگ میزبان سران این کشورهاست و هزاران نفر به آنجا رفته‌اند تا به سیاستهای این کشور‌ها اعتراض کنند. اعتراضاتی با طیفی وسیع، از بی‌عدالتی اجتماعی و قوانین تجارت بین‌الملل گرفته تا تدابیر کشور‌ها برای مقابله با گرمایش زمین و حتی حضور دونالد ترامپ. باران عباسی گزارش می‌دهد.