خطر از بین رفتن «دیواره مرجانی بزرگ» استرالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خطر از بین رفتن «دیواره مرجانی بزرگ» استرالیا

یونسکو تصمیم گرفته که «دیواره مرجانی بزرگ» استرالیا را در فهرست میراث طبیعی در معرض خطر جهان قرار ندهد اما از دولت خواسته برای بهبود کیفیت آب آنجا تلاش کند. مدتی است که محققان درباره احتمال نابودی این دیواره شگفت انگیز هشدار می‌دهند. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط