تظاهرات مخالفان سیاستهای گروه بیست در آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تظاهرات مخالفان سیاستهای گروه بیست در آلمان

در هامبورگ آلمان، به دلیل تظاهرات ادامه دار در حاشیه نشست گروه بیست، پلیس از نیروهای دیگر شهرها کمک خواسته. گهگاه اعتراضات به خشونت کشیده شده، وقتی عده ای از معترضان به نیروهای امنیتی حمله کرده‌اند. این بندر در شمال آلمان میزبان رهبران بیست اقتصاد بزرگ است.

‌نشستی که همزمان شده با اختلافات عمیق بین قدرتهای بزرگ و منطقه‌ای، بر سر تجارت، تغییرات آب و هوا، جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بحران قطر و جنگ سوریه.