ادامه اوضاع نابسامان ونزوئلا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه اوضاع نابسامان ونزوئلا

در پایتخت ونزوئلا، پلیس با معترضان به سیاستهای دولت نیکلاس مادورو رویارو شد و بعضی را هم تا داخل یک مرکز خرید دنبال کرد. گفته شده ۴۵ نفر زخمی شده‌اند ، از جمله عده‌ای کودک. خشونت و درگیریها در سه ماه گذشته جان دستکم ۹۰ نفر را گرفته. معترضان، دولت آقای مادورو را عامل بحران اقتصادی این کشور می‌دانند. او هم آمریکا را به توطئه برای ناآرام کردن کشورش متهم می‌کند.

موضوعات مرتبط