محدودیتهای امدادی در مهار آتش‌سوزی برج مسکونی لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدودیتهای امدادی در مهار آتش‌سوزی برج مسکونی لندن

تحقیقات بی‌بی‌سی درباره آتش سوزی برج گرنفل، نشان می‌دهد که بعضی کمبودها، دست آتش‌نشانی را در مهار به موقع آتش بسته بوده. از جمله تاخیر نیم ساعته در فرستادن نردبان بالابر. فریبا صحرایی درباره اسنادی گزارش می‌دهد که درباره عملکرد آتش‌نشانی به دست بی‌بی‌سی رسیده است.

موضوعات مرتبط