پایان اجلاس گروه بیست در هامبورگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان اجلاس گروه بیست در هامبورگ

بندر هامبورگ، هم صحنه اعتراضات گسترده به سیاستهای اقتصادهای بزرگ بود و هم میزبانِ سران این کشورها. تظاهراتی با شعارهایی مانند، "گروه بیست، خوش نیامدید"، یا "خوش آمدید به جهنم." گهگاه هم گروه هایی کوچک با پلیس درگیر شدند و کار به خشونت کشید. از سوی دیگر، رهبران بیست اقتصاد بزرگ همه تلاششان را کردند که حضوری متحد از خود نشان دهند. اگر چه بیانیه پایانی‌شان بیشتر نشان از اختلافات داشت. مشخصا، مواضع تجاری و زیست محیطی رییس جمهور آمریکا.