راهپیمایی "عدالت" در ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهپیمایی "عدالت" در ترکیه

در استانبول ترکیه؛ بیش از صد هزار نفر در اعتراض به دولت رجب طیب اردوغان به خیابان آمده‌اند. این راهپیمایی بخشی از حرکتی اعتراضی است که بیش از سه هفته پیش در آنکارا شروع شد. راهپیمایی موسوم به "عدالت" را حزب مخالف دولت، حزب جمهوری خلق ترتیب داده است و می‌گوید خواسته‌اش بازگشت دموکراسی به ترکیه است. کسرا ناجی از بزرگترین حرکت اعتراضی در ترکیه در سالهای اخیر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط