تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۱

جاده ابریشمِ جدید، بزرگترین پروژه چین در قرن معاصر است. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، تصمیم دارد که حدود یک هزار میلیارد دلار برای ساختن راه، قطار و زیر بنا در ۶۰ کشور خرج کند. کَری گریسی (Carrie Gracie)، خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی در چین گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط