تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۲
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۲

چین، روز به روز بیشتر روی زندگی همه ما درهر جای جهان که باشیم تاثیر می‌گذارد.

کری گریسی (Carrie Gracie)، خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی در چین، یک مجموعه گزارش درباره چین امروزساخته. او سوار بر قطار، مسیر جدید راه آهن چین به بریتانیا را طی می‌کند.

امروز درسفرش به استان سین کیانگ در غرب چین می‌رسد، استان مسلمان‌نشینی که جهانگردان زیاد به آنجا نمی‌روند.

موضوعات مرتبط