تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۴
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۴

چین با احیای جاده ابریشم میخواهد نقش بیشتری در تجارت جهانی ایفا کند. شبکه‌ای یازده هزار کیلومتری از راه آهن و جاده و خطوط کشتیرانی که سه قاره را به هم وصل می‌کند.

اما به نظر نمی‌آید حالا حالاها این پروژه بلندپروازانه خواسته‌های چینی‌ها را برآورده کند. کری گریسی (Carrie Gracie)، خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی در پکن یا بیجینگ، با پیمودنِ جاده ابریشم حالا به لهستان رسیده.

موضوعات مرتبط