تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۳
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصمیم چین برای ساخت راه ابریشم جدید - قسمت ۳

این هفته گزارشهایی داشتیم از طرح بلند پروازانه چین برای احیای جاده ابریشم؛ جاده‌ای تاریخی که در گذشته شرق و غرب را به هم وصل می‌کرده. برآورد می‌شود که هزینه ساخت این جاده حدود هزار و سیصد میلیارد دلار باشد؛ جاده‌ای که شامل ساخت یک خط آهن جدید از چین تا بریتانیا می‌شود و چین متعهد شده تا هزینه آن را تأمین کند.

کری گریسی (Carrie Gracie)، خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی در چین، سفری یازده هزار کیلومتری را در مسیر این جاده از شرق چین شروع کرده و حالا به قزاقستان رسیده.

موضوعات مرتبط