چالشی دیگر برای فرمان مهاجرتی ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالشی دیگر برای فرمان مهاجرتی ترامپ

گستره فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ محدودتر شده. این همان فرمانی است که ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان از جمله ایران را به آمریکا موقتا ممنوع کرده گرچه فعلا با حکم دادگاه عالی آنهایی که به نوعی با آمریکا ارتباط دارند همچنان می‌توانند ویزا بگیرند. حالا، یک قاضی در ایالت هاوایی افراد بیشتری را به فهرست شهروندانی اضافه کرده که می‌توانند ویزای آمریکا بگیرند. هادی نیلی گزارش می‌دهد.