تاثیر جنگ در سوریه بر زندگی مردم، بویژه دانش آموزان لبنانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر جنگ در سوریه بر زندگی مردم، بویژه دانش آموزان لبنانی

جنگ در سوریه بر زندگی مردم کشورهای همسایه تاثیر زیادی گذاشته. برای مثال، لبنان. کشوری با ۴ میلیون جمعیت، که میزبان حداقل یک میلیون پناهجوی سوری است. بزودی سال تحصیلی آغاز می‌شود و برای اولین بار تعداد دانش آموزان سوری از همکلاسی‌های لبنانیشان بیشتر است. هنوز هزاران کودک سوری در انتظار ورود به سیستم آموزشی هستند. گزارش سوفی لانگ را از دره بِقاع ببینیم.

موضوعات مرتبط