اولین سالگرد کودتای نافرجام در ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین سالگرد کودتای نافرجام در ترکیه

یک سال پیش گروههایی از نظامیان شورشی ترکیه برای سرنگون کردن دولت ترکیه کودتا کردند. کودتا نافرجام ماند. دولت از آن زمان وضعیت اضطراری برقرار کرده و 140 هزار نفر را به اتهام همکاری با کودتاگران دستگیر یا برکنار کرده است.

سازمانهای حقوق بشری می‌گویند ترکیه به سرعت به طرف دیکتاتوری می‌رود. اما دولت پاکسازی عاملان کودتا را برای دمکراسی ضروری می‌داند. ژیار گل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط