جایگاه رئیس جمهور ترکیه در اولین سالگرد کودتای نافرجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه رئیس جمهور ترکیه در اولین سالگرد کودتای نافرجام

در ترکیه تجمع‌های بزرگی در اولین سالروز کودتای نافرجام گروهی از نظامی‌های ناراضی برگزار شده‌است.

در استانبول دهها هزار نفر با در دست داشتن پرچمهای ترکیه در ورودی پل بسفر جمع شدند، جایی که در شب کودتا گروههای مردم در مقابل تانکهای نظامیان ناراضی ایستادند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری که در پی این کودتا قدرتش را تحکیم کرده، گفته این کودتا نقطه عطفی در تاریخ دموکراسی در ترکیه بود. کسری ناجی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط