مسابقه‌ای گِل بازی در چین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسابقه‌ای گِل بازی در چین

در چین مسابقه‌ای برگزار می‌شود که شرکت‌کنندگان در آن بعد از پایان رقابت، احتیاج به یک شستشوی اساسی دارند. تیم آلمن گزارش می‌دهد .

موضوعات مرتبط