'آزار جسمی و جنسی' گروه همسرایان پسر یک کلیسای بزرگ در آلمان

The boarding school of the famed Domspatzen (Cathedral Sparrows) choir in the southern German city of Regensburg 5 March 2010 حق نشر عکس Getty Images
Image caption مدرسه شبانه روزی کلیسای معروف رگنسبورگر دومشپاتزن

یک گزارش تازه می گوید که حداقل ۵۴۷ عضو جوان گروه کر پسرانه کلیسای جامع سن پیتر در رگنزبورگ آلمان طی ۶۰ سال در معرض آزار جسمی یا در بعضی موارد جنسی بوده اند.

این گزارش ۴۹ عضو کلیسای کاتولیک را به انجام این آزارها بین سال ۱۹۴۵ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ متهم می کند.

با این حال بعید است در این پرونده اتهامات مجرمانه مطرح شود که به دلیل گذر بیش از حد زمان است.

قربانیان این تجربه را به " زندان، جهنم و اردوگاه کار اجباری" تشبیه کرده اند.

"رگنسبورگر دومشپاتزن" نام گروه همسرایان (کُر) کلیسای معروف سنت پیتر شهر رگنزبورگ در ایالت باواریای آلمان است که منحصرا از پسران و مردان جوان تشکیل می شود.

به گفته اولریخ وبر، وکیل مسئول تحقیق در این پرونده، آزارهای ادعایی هم شامل کودکان در دوره پیش دبستانی و هم دبیرستان می شود.

یکی از کسانی که هدف انتقاد تند قرار گرفته اند جورج راتزینگر، رهبر سابق دسته همسرایان و برادر بزرگتر پاپ سابق بندیکت شانزدهم، است.

آقای وبر گفت که هرچند آقای راتزینگر، ۹۳ ساله، از آزارهای جنسی خبر نداشت "می توان او را به روی برگرداندن و خودداری از مداخله متهم کرد."

او از ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۴ رهبر دسته سرایندگان بود و هرگونه آگاهی از حوادث مورد اشاره را رد می کند. او گفته است که وقتی او مسئول بود "هرگز بحثی" در این باره نشد.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption جورج راتزینگر رهبر سابق دسته همسرایان و برادر بزرگتر پاپ سابق بندیکت شانزدهم هدف انتقاد قرار گرفته است

او در گذشته به سیلی زدن به پسران اذعان کرده اما اصرار دارد هرگز کسی را کتک نزده تا جایی که "سیاه و کبود" شود.

نمایندگان گروه کر پسران رگنسبورگر دومشپاتزن هنوز رسما به این گزارش واکنش نشان نداده اند.

آقای وبر روز سه شنبه هنگام تشریح یافته های خود گفت که ۵۰۰ مورد آزار فیزیکی و ۶۷ مورد آزار جنسی طی شش دهه کشف کرده است.

با این حال او گفت نتوانسته با شماری از دانش آموزان سابق تماس بگیرد و مستقیما حرف بزند و افزود که به تخمین او رقم واقعی قربانیان تا ۷۰۰ نفر است.

آقای وبر گفت که از ۴۹ عضو کلیسا که او مقصر می داند ۹ نفر در آزار جنسی نقش داشته اند. او "فرهنگ سکوت" را در این ماجرا مقصر می داند.

به گفته او هرچند مسببان شناسایی شده اند اما انتظار نمی رود به دلیل گذشت زیاد زمان با اتهامات مجرمانه روبرو شوند.

این کلیسا قبلا پیشنهاد پرداخت پنج تا ۲۰ هزار یورو غرامت به هر یک از قربانیان را داده است.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption آقای وبر که وکیل است در این باره تحقیق کرد

موضوعات مرتبط