انتشار حقوق‌های نجومی ستاره‌های بی‌بی‌سی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار حقوق‌های نجومی ستاره‌های بی‌بی‌سی

بی بی سی در گزارش سالانه اش به درخواست دولت بریتانیا، فهرست ستاره هایش و حقوق های آنها را منتشر کرده است. براساس این فهرست، بعضی از پرطرفدارترین مجریان بی بی سی، سالانه تا بیش از دو میلیون پوند، حدود دو میلیون و ششصد هزار دلار حقوق می‌گیرند. کسری ناجی در گزارشی می‌گوید مردم بریتانیا که هزینه بی بی سی را تامین می‌کنند از دیدن حقوق های نجومی برخی چهره‌ها خوشحال نخواهند بود.