Canada official in protocol breach with Queen
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تماس بازوی ملکه برای فرماندار کل کانادا دردسرساز شد

دیوید جانستون، فرماندار کل کانادا فرش "لیز و لغزنده" را عامل رعایت نکردن پروتکل تشریفات سلطنتی درباره ملکه بریتانیا عنوان کرده است.

این موضوع به اتفاقی مربوط می‌شود که در جریان مراسم یکصدمین سالگرد تاسیس کشور کانادا رخ داد.

در تصاویری که از این مراسم منتشر شده، آقای جانستون در حالی که بازوی ملکه را لمس کرده، نشان داده می‌شود.

موضوعات مرتبط