رای نیاوردن طرح پیشنهادی ترامپ برای جایگزینی بیمه همگانی اوباما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رای نیاوردن طرح پیشنهادی ترامپ برای جایگزینی بیمه همگانی اوباما

در آمریکا، ظاهرا آخرین میخ هم بر تابوت طرحی که قرار بود جایگزین بیمه درمانی دولت اوباما شود، کوبیده شد. این درحالیست که این طرح یکی از خواسته‌های رهبران حزب جمهوریخواه در هفت سال گذشته بوده و یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دونالد ترامپ درمبارزات انتخاباتی. با وجود این و برغم در دست داشتن کنترل کنگره، آخرین تلاش آنها هم با رای منفی جان مک‌کین، سناتور جمهوریخواه ناکام ماند. شهریار صیامی گزارش می‌دهد.