نجات زنی که مار بوا دور گردنش پیچیده بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نجات زنی که مار بوا دور گردنش پیچیده بود

در شهر شفیلدلیک ایالت اوهایوی آمریکا، ماموران آتش نشانی زنی را از حمله یک مار بوآ نجات دادند. این زن با وحشت با تلفن اورژانس تماس گرفته و گفته بود که یک مار بوآ به صورتش چسپیده است و بینی‌اش را هم گزیده.

او گفت این مار و یک مار دیگر را روز چهارشنبه "نجات" داده بود.

به سرعت آمبولانسی برای کمک به این زن فرستاده شد. ماموران این زن را در نزدیکی منزلش پیدا کردند که روی زمین افتاده و ماری هم دور گردنش پیچیده بود.

موضوعات مرتبط