طولانی‌ترین پل معلق پیاده‌رو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طولانی‌ترین پل معلق پیاده‌رو

این طولانی‌ترین پل معلق پیاده‌رو در دنیاست که نزدیک به پانصد متر طول دارد.

موضوعات مرتبط