پیروزی هواداران دولت ونزوئلا در انتخاباتی که مخالفان تحریمش کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیروزی هواداران دولت ونزوئلا در انتخاباتی که مخالفان تحریمش کردند

انتخابات مجلس موسسان قانون اساسی در ونزوئلا با انتفادهایی گسترده همراه شده. آمریکا آن را گامی به طرف دیکتاتوری خوانده و اتحادیه اروپا می گوید مجلس جدید نمی تواند پاسخی برای بحران ونزوئلا باشد. این در حالی است که نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا از نتیجه انتخابات استقبال کرده. مخالفان که انتخابات را بایکوت کرده اند می گویند هدف، دور زدن پارلمان کشور است که در آن مخالفان اکثریت دارند . کسری ناجی گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط