حدود ۵۰۰ متهم به دست داشتن در کودتا، محاکمه می‌شوند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حدود ۵۰۰ متهم به دست داشتن در کودتا، محاکمه می‌شوند

در بزرگترین محاکمه پس از کودتای نافرجام ترکیه، صدها متهم در دادگاه حاضر شدند. شماری از خانواده های کشته شدگان در جریان کودتا و جمعی از هواداران دولت هم در بیرون ساختمان دادگاه تجمع کرده بودند. یک سال از کودتای نافرجام در ترکیه می گذرد و در طول این مدت دهها هزار نفر دستگیر شده اند. نعیمه نامجو گزارش می دهد

موضوعات مرتبط