فشارهای مردم  آلمان برای مقابله با آلودگی خودروها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشارهای مردم آلمان برای مقابله با آلودگی خودروها

امروز در آلمان، همه نگاه ها به اجلاس خودروسازان و سیاستمداران دوخته شده تا ببینند آیا برای مقابله با آلودگی ناشی از خودروهای دیزلی اقدامی فوری صورت می گیرد یا نه. هم صنعت خودروسازی و هم دولت زیر فشار افکار عمومی هستند تا با نصب فیلتر روی اگزوز خودروهای دیزلی و همچنین با از رده خارج کردن این خودروها در بلند مدت، معضل آلودگی هوا را حل کنند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.